เขื่อนสามผา

ท่องเที่ยวสุดชิคสุดสัปดาห์ที่ เขื่อนสามผาประเทศจีน

เขื่อนซานเสียต้าป้า ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อเขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามเขา โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก ได้รับการจดบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2550 ของประเทศจีน โดยลักษณะของเขื่อนแห่งนี้ เป็นเขื่อนคอนกรีตถ่วงน้ำหนักซึ่งสร้างกั้นขวางแม่น้ำแยงซี แม่น้ำสายยาวที่สุดในจีน

เขื่อนสามผา

เขื่อนซานเสียต้าป้า เป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศจีน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ชาวต่างชาติเรียกได้อย่างสะดวกใจ โดยชื่อภาษาอังกฤษ คือ ‘Three Gorges multipurpose water control project’ มีประวัติการก่อสร้างอันยาวนานมาตั้งแต่สมัย ดร.ซุน ยัตเซ็น ในปี พ.ศ. 2462 และเริ่มลงมือศึกษาพร้อมวิเคราะห์การสร้างต่างๆ ในปี พ.ศ. 2473 สภาประชาชนแห่งประเทศจีน ออกคำสั่งให้ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2535

โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ คือ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและป้องกันน้ำท่วม โดยในขณะที่ก่อสร้างเขื่อนนั้น มีชาวบ้านอพยพจากน้ำท่วมบริเวณโดยรอบถึง 1.35 ล้านชีวิต

เขื่อนสามผา หรือ Three Gorges Dam เป็นเขื่อนมีความพิเศษ คือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพียงเขื่อนเดียวของประเทศจีน โดยชาวจีนเรียกว่า ซานเซี้ยต้าป้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นเขื่อนมีขนาดใหญ่สุดในโลก เขื่อนแห่งนี้มีความกว้าง 2,335 เมตร / สูง 185 เมตร / ความจุ 39.3 km3 พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าถึง 32 ตัว ส่งผลให้เกิดกำลังผลิตถึง 22,500 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 8 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้าของประเทศจีน โดยพื้นที่ใกล้เขื่อนถูกวางผังเมืองให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรไฟฟ้าซึ่งมีปริมาณอย่างมหาศาล มีใช้อย่างเหลือล้น

Three Gorges Dam จัดเป็นเขื่อนอันทรงพลังกำลังแรงสูง พร้อมผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า หรือเทียบเท่ากับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึง 15 เครื่อง โดยเขื่อนแห่งนี้ถูกเปิดขึ้นในช่วงประเทศจีน เกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากมากที่สุดของในปีนั้น อีกทั้งยังถือเป็นเขื่อนพลังงานน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยผู้บริหารจัดการน้ำของบริษัทแยงซี ได้ออกมากล่าวว่า ด้วยกำลังเครื่องปั่นน้ำของเขื่อนแห่งนี้ ยังช่วยสร้างแหล่งพลังงานสะอาดอย่างมหาศาลได้อีกด้วย

เขื่อน The Three Gorges Dam ลงมือก่อสร้างในปี ค.ศ.1993 จนกระทั่งบางส่วนสามารถรองรับน้ำได้ในปี ค.ศ. 2009 แต่ด้วยผลจากการสร้างเขื่อน จึงทำให้น้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยต้องย้ายพลเมืองถึง 1.3 ล้านคนออกไปจากพื้นที่ นอกจากนี้ผลจากการสร้างเขื่อน จึงทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าถึง 1 ใน 8 และยังทำให้เกิดทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่มีความลึกเข้าไปถึง 600 กิโลเมตร จึงทำให้การขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย และเป็นการขนส่งที่ประหยัดมากที่สุด