ฤดูใบไม้ผลิ (春天)

เริ่มต้นตั้งแต่เดือน มีนาคมพฤษภาคม มีอุณหภูมิประมาณ 10-22 องศาเซลเซียส