ฤดูใบไม้ร่วง (秋天)

เริ่มต้นตั้งแต่เดือน  กันยายนตุลาคม อุณหภูมิประมาณ 10-22 องศาเซลเซียส