feng hwang

เฟิ่งหวง

สัมผัสกับ เมืองโบราณเฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนะธรรมที่ได้เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในมรดกโลก หากท่านกำลังมองหาที่พักผ่อนเราขอเชิญ