สัมผัส คุนหมิง เมืองแห่งขุนเขาแห่งประเทศจีน

เมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนาน ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ระดับความสูงของเมืองนี้อยู่ที่ 1,890 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้จะเป็นภูเขาเรียกว่ากว่า 90% เลยก็ว่าได้ นอกนั้นก็จะเป็นลุ่มน้ำและที่ราบสูง สภาพอากาศของคุนหมิงจะค่อนข้างดีเพราะอบอุ่นตลอดทั้งปี ถูกขนานนามว่าเป็น นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ มองไปทางไหนก็จะมีดอกไม้ ต้นไม้สวยงามเต็มไปหมดโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่จะเต็มไปด้วยดอกซากุระสวยงามมากๆ หากใครจะไปเที่ยวยังเมืองคุนหมิงต้องไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้

สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิงที่แนะนำ

  1. ตำหนักจินเตี้ยน – หรือตำหนักทอง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงห่างจากบริเวณตัวเมืองไม่มากนัก เป็นตำหนักที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ก่อนจะได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ที่ได้ปกครองอาณาบริเวณตรงนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในจะพบกับต้นไม้ที่ร่มรื่นหรือหากมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะงดงามไปด้วยดอกซากุระ ส่วนตัวตำหนักจะสร้างจากทองเหลืองทั้งหลัง มีน้ำหนักประมาณ 250 ตัน สูง 7 เมตร กว้าง 6.2 เมตร ถือเป็นตำหนักที่ปลูกสร้างด้วยทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
  2. วัดหยวนทง – ถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง อายุกว่า 1,200 ปี ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย มีการผสมผสานรูปแบบตามวัดไทย พม่า และจีนทิเบต ส่วนชื่อวัดก็มาจากชื่อของเจ้าแม่กวนอิม
  3. ประตูมังกร เขาซีซาน – ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1718 – 1843 เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างขึ้นผ่านอุโมงค์หินที่ได้มีการสกัดเอาไว้ตามไหล่เขา จะได้พบกับศาลเจ้าและวัดจากลัทธิเต๋าที่ถูกสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี จะได้ชื่นชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง เตือนฉือ จากมุมสูง เดินลอดประตูมังกรหลงเหมิน ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ว่ากันว่านี่เป็นประตูแห่งสิริมงคลหากใครที่ลอดผ่านจะพบเจอแต่เรื่องดีๆ เป็นประตูที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผา
  4. อุทยานป่าหินยูนนาน – ตั้งอยู่ที่อำเภอสือหลิน ห่างจากตัวเมือง 78 กิโลเมตร มีเสาหินและยอดหินตั้งอยู่เรียงรายกระจัดกระจายเต็มเนินเขา พื้นที่ราบ หุบเขา ถือว่าเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทางแยกกว่า 400 ทาง มีจุดท่องเที่ยวมากถึง 200 จุด ทำให้ได้รับขนานนามว่าเป็น วังวนใต้ทะเล ว่ากันว่าป่าหินแห่งนี้น่าจะมีอายุกว่า 270 ล้านปีมาแล้ว