เมืองซีอาน เมืองประวัติศาสตร์โลกที่พำนับของจักรพรรดิ์ในอดีต

เมืองซีอาน ตั้งอยู่ในเขตมณฑลส่านซี ประเทศจีน จัดว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆ ในระดับโลกอีกด้วย เรียกว่าหากใครต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนสามารถมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ได้เลย เมืองซีอานยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนอีกด้วย และหากใครต้องการมายังเมืองแห่งนี้ต้องไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ได้

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองซีอานที่แนะนำ

  1. พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 – หรือสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นสุสานโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง ทุกวันนี้รัฐบาลจีนได้ทำการขุดแล้วพบกับวัตถุโบราณภายในสุสานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือกองทัพทหารที่ทำจากดินเผา รถม้า เครื่องสรรพาวุธ และม้าศึก กว่า 7,400 ชิ้น ส่วนห้องบรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิฉินที่ 1 ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสุสานแห่งนี้มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลอีกต่างหาก
  2. เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – หรือเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่ที่ถนนเอี่ยนถ่าลู่ ถือว่ามีความยิ่งใหญ่มาก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 652 เป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะจีนผสมอินเดีย องค์เจดีย์มี 7 ชั้น สูง 5 เมตร มีความเก่าแก่มาก เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน จากการที่พระถังซำจั๋งเดินทางกลับมาจากชมพูทวีปเพื่อเป็นการอัญเชิญพระไตรปิฎก เจดีย์นี้จึงเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎก
  3. มัสยิดซีอาน – เป็นมัสยิดอายุกว่า 1,300 ปี ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองซีอาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนที่นับถืออิสลาม รูปแบบสถาปัตยกรรมได้มาจากจีน ตัวอาคารแบบเก๋งจีนแต่ลวดลายที่ทำเอาไว้เป็นแบบอาหรับ พื้นที่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนจะตกแต่งให้ต่างกันออกไป ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมทางศาสนาอยู่
  4. หอระฆังและหอกลองเมืองซีอาน – หอระฆังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เนื่องจากตั้งอยู่กลางเมืองซีอน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1384 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาการปกครองและการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากศัตรู เป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มาก ส่วนหอกลอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้หอคอยทั้งคู่ถูกเรียกว่า หอคอยสองพี่น้อง
  5. กำแพงเมืองซีอาน – ถือเป็นกำแพงเมืองที่มีความสมบูรณ์สุดๆ ของประเทศจีน ความยาว 7 กม. ทางเดินกว้าง 12 – 18 เมตร ป้อมปราการ 98 ป้อม ล้อมรอบด้วยคูน้ำ สร้างมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิง สร้างไว้เพื่อป้องกันข้าศึกและต่อสู้กับข้าศึก ปัจจุบันเป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนชาวเมืองซีอาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลด้วย