แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต โดยประชาชนชาวทิเบต มีพระเป็นผู้นำในการปกครอง ประชาชนนับถือพุทธนิกายวัชรยาน เขตปกครองตนเองทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย โดยจัดว่าเป็นที่ราบสูงซึ่งมีความสูงที่สุดในโลก เลยได้รับฉายาว่าหลังคาโลก ภูมิอากาศของทิเบตมีความหนาวเย็นมาก รวมทั้งมีความกดอากาศและ Oxygen ต่ำ เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากเดินทางมาทิเบต จำเป็นต้องปรับสภาพร่างกายเสียก่อน จากสาเหตุนี้เองจึงให้มีประชากรอยู่อาศัยน้อย นอกจากนี้ประชากรชายของทิเบตเกินกว่าครึ่งบวชเป็นพระ

Lhasa เมืองหลวงของทิเบต

Lhasa คือ เมืองหลวงของทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชน เมืองนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากถึง 3,650 เมตร จึงติดอันดับหนึ่งในเมืองสูงสุดของโลก อุดมไปด้วยความงดงามของทิวทัศน์ ธรรมชาติอันหาชมได้ยาก วัดแบบพุทธนิกายวัชรยาน และวิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมืองอันน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง , เศรษฐกิจ , วัฒนธรรม , ศาสนาของทิเบตอีกด้วย

พระราชวังโปตาลา

ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร เป็นทั้งป้อมปราการและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ก็ถูกทำลายหลายครั้ง และก็สร้างใหม่หลายครั้งเช่นเดียวกัน จวบจนมาถึงรัชสมัย ทะไลลามะ ที่ 5  ปีค.ศ. 1617 – 82 ท่านจึงให้สร้างพระราชวังนี้ในรูปแบบวังซ้อนวัง โดยพระราชวังวงด้านนอก มีชื่อว่า วังขาว เนื่องจากทาสีขาว สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1648 ส่วนพระราชวังชั้นในมีชื่อว่า วังแดง เนื่องจากทาด้วยสีแดง พระราชวังชั้นในสร้างหลังจากพระราชวังขาวเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ภายในมีระเบียงซึ่งมีภาพวาดสีหลายชิ้น , มีทั้งบันไดซึ่งทำจากไม้และหิน , มีห้องสวดมนต์ซึ่งตกแต่งด้วยความจิตร มีรูปเคารพเกือบ 200,000 องค์ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสถานสักการะ บริเวณวังขาว ประกอบไปด้วย สำนักงาน , โรงเรียนสอนศาสนา บริเวณวังแดง ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของโปตาลา

วัดเดรปุง

อาณาเขตของวัดมีความกว้างขวางที่สุดในทิเบต คือ 200,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังเป็นร่ำรวยอันดับ 1 ในทิเบต ชื่อของวัดแห่งนี้แปลว่า กองข้าว เพราะตัวอาคารทาสีขาว เมื่อมองจากไกลๆจะเห็นคล้ายกองข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเชิงเขา ในยุคสมัยเจริญสูงสุด มีพระถึง 10,000 รูป ใช้เป็นแหล่งศึกษากับแหล่งปฏิบัติธรรมของพระชั้นสูง

พระราชวังโนร์บูกลิงกา

พระราชวังแห่งนี้ ถูกล้อมรอบไปด้วยอุทยานขนาดใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1755 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1783 อาณากว้างขวางขนาด 3.6 ตารางกิโลเมตร โดยประกอบด้วยสวนเขียวขจีอันร่มรื่นถึง 3.4 ตารางกิโลเมตร มีฉายาว่า แหล่ง Oxygen บนที่ราบสูง นอกจากสวนแล้วอาณาเขตที่เหลือก็เป็นกลุ่มอาคารพระราชวัง โดยมีอาคารรวม 374 ห้อง