แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เส ฉวน

เส ฉวน เป็นหนึ่งในมณฑลของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากเคยเป็นราชธานีก๊กสู่ฮั่นของเล่าปี่และขงเบ้ง ในยุค 3 ก๊ก สมัยปลายราชวงศ์ฮั่นขงเบ้งได้เลือกเสฉวนให้เป็นราชธานีของก๊กสู่ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมณฑลเสฉวน คือ มีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกถึง 5 แห่ง จัดเป็นจำนวนมากที่สุดของมณฑลอื่นๆ ซึ่งเราไม่อยากให้คุณพลาด

Jiuzhaigou

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1992 ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ไปทางทิศเหนือประมาณ 330 กิโลเมตร จัดเป็นเขตอนุรักษ์แห่งชาติของประเทศจีน ความพิเศษของ Jiuzhaigou อยู่ในบริเวณหุบเขาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้,ลำธาร รวมทั้งแอ่งบึงหินปูนมากมายหลายต่อหลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ภูมิทัศน์ของใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน ตัดกับสีน้ำเงินครามของท้องฟ้าและผืนน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์ ชวนสะกดสายตาเป็นอย่างยิ่ง

Huanglong

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1992 พร้อมกับ Jiuzhaigou เมื่อได้มีโอกาสมาเยือน ห้ามพลาด แอ่งหวงหลง อันเป็นธารน้ำสะอาด เริ่มต้นไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือในหุบเขา โดยหิมะกับธารน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็จะไหลไปรวมกับน้ำป่า ไหลลงสู่แอ่ง Huanglong เก็บสะสมอยู่อย่างนี้มานานหลายพันปี จนกระทั่งก่อเกิดเป็นกลุ่มแอ่งหินปูนน้อย-ใหญ่ มากมาย ความโดดเด่น คือ น้ำใสสะอาดมาก เมื่อน้ำสะท้อนกับแสงจากดวงอาทิตย์และเงาของต้นไม้ ก็ทำให้มองเห็นเป็นสีสันออกมาสวยงาม

เขาง๊อไบ๊หลวง-พ่อโตเล่อซาน

เขาง้อไบ๊ ในภาษาจีนกลางเรียกว่าเอ๋อเหมยซาน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1996 จัดเป็น 1 ใน 4 ของพุทธคีรีที่มีชื่อโด่งดังในประเทศจีน ยอดสูงสุดเรียดว่า ว่านฟ๋อติ่ง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,099 เมตรเลยทีเดียว ประกอบไปด้วยพืชพฤกษานานาชนิดรวมทั้งพรรณไม้หายากกว่า 3,000 ชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของวัดจำนวนกว่า 26 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์ทรงหลังช้างทองคำอีกด้วย ในแต่ละปีล้วนมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้สักการะเป็นจำนวนมหาศาล ส่วนทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่จะพาผู้มาเยือน เดินทางไปยังพระใหญ่เล่อซาน โดยถือว่าเป็นพระองค์นั่งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

เขาชิงเฉิง-ตูเจียงเยี่ยน

เป็นหนึ่งในแหล่งซึ่งให้กำเนิดลัทธิเต๋า เขาแห่งนี้เต็มไปด้วยความเขียวขจี บนเขาเต็มไปด้วยวัดและสำนักลัทธิเต๋าหลายแห่ง เหมาะสำหรับผู้แสวงหาความสงบ และต้องการศึกษาธรรมะ