จางเจียเจี้ย เมืองประวัติศาสตร์ หนึ่งในใต้หล้า

เมืองจางเจียเจี้ยจัดว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของความงดงามตามธรรมชาติเป็นอย่างมากด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นเอลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน แต่ถึงแม้ว่าจะมีธรรมชาติมากมายทว่าเมืองนี้ก็ยังมีระบบการขนส่งที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือรถไฟที่ให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง อวตาร จนผู้คนหลงใหลและอยากเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

สถานที่ท่องเที่ยวในจางเจียเจี้ยที่แนะนำ

  1. อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย – ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 1992 มีเนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร รายล้อมไปด้วยเขาหินทรายที่แข่งกันสูงมากกว่า 3,000 ต้น นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายทั้งสะพานหิน ต้นไม้ น้ำตก นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามแบบสุดๆ ไปเลย
  2. ลำธารแส้ม้าทอง – หรือลำธารจินเปียนซี เป็นลำธารที่มีการไหลวนไปตามช่องเขาและตรงชะง่อนผาสูงก่อนเข้าไปทางหุบเขาวงกตมีระยะทาง 5 กม. อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอุทยานจางเจียเจี้ย เส้นทางจะไปบรรจบกับแม่น้ำหลีของมณฑลหูหนาน มีความเย็นสบาย ได้ผ่อนคลาย ความร่มรื่นของต้นไม้ มีจุดชมวิวให้ได้ถ่ายรูปมากมาย เรียกว่าได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างแท้จริง
  3. ภาพเขียนสิบลี้ – เป็นอีกสถานที่สำหรับคนมาเที่ยวในอุทยานอู่หลิงหยวนจะต้องไม่พลาด สิ่งนี้เกิดจากแนวช่องแคบของตัวทิวเขาเทียนจื่อชาน เป็นยอดเขาที่มีความแปลกประหลาดเรียงกันอยู่เต็มไปหมดรวมๆ กันแล้วกว่า 200 ยอด พร้อมกับมีลำธานขนาดเล็กไหลผ่านตามแนวทิวเขาถือเป็นภาพที่สวยงามมากๆ ราวกับว่าเป็นภาพเขียนด้วยพู่กันจีนที่มีความยาวถึง 3 กม.
  4. สะพานหนึ่งในใต้หล้า – หรือสะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ตั้งอยู่ภายในอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย มีความสวยงามมากๆ จนมีภาพยนตร์หลายเรื่องใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ บนสะพานจะเต็มไปด้วยลูกกุญแจโดยมีความเชื่อว่าให้คล้องกุญแจไว้ในที่สูงๆ ความรักของคนทั้งคู่จะได้ไม่ออกไปจากกันได้นั่นเอง
  5. สวนจอมพลเฮ่อหลง – สร้างขึ้นเมื่อปี 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณนี้ อนุสาวรีย์ทำจากทองแดงสูง 5 เมตร หนักเกินกว่า 9 ตัน สามารถมองเห็นยอดเขาและก้อนหินแปลกตาได้อย่างมากมายจัดเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้